Feniks machowa zdjecia na

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest DINO Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Dino Polska S.A. - e-mail: [email protected]

  • Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Pani / Pana zgłoszenia, a tym samym zapewnienie i utrzymanie wysokiej satysfakcji klientów.

  • Odbiorcami Pana / Pani danych mogą być dostawcy usług IT oraz uprawnione organy, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

  • Dane osobowe zawarte w form to contactowym będą przechowywane przez Dino Polska S.A. przez okres niezbędny do ostatecznej realizacji zgłoszenia, a po tym czasie zostaną usunięte.

  • Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  • Podanie przez Pana / Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na Pani / Pana zgłoszenie.

  • W przypadku, gdy Pan / Pani uzna, że ​​przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Okiy Danych Osobowzy w.