How ajeesh rahman died

Fact check: Did Bukhari really collect 600,000 sayings?

Is the figure of 600,000 supposedly collected sayings (Aḥādīṯ) of Buchārī, who lived from 810-870, realistic? Why did he even start collecting? Where does this information come from? These questions are answered in the video based on the primary source Fath al-bārī checked by Al-Asqalānī for their plausibility.

Web: https://www.alrahman.de/
Study reading: http://www.alquran.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/alrahman.de/
Twitter: https://twitter.com/alrahmanDe

Transcript

English translation

Hello and Peace be with you friends! Today we talk about how unrealistic the history of Hadit-transcript of Bukhari is.

One of the major scholars of the Middle Ages or the early Middle Ages is Ibn Hajar Al-Asqalani. He is the basis of the hadith sciences, the sciences in which sayings are classified, the content is assessed or the chain of transmission and so on and so forth.

Ibn Hajar Al-Asqalani lived in the fourteenth century and died in the fifteenth century. He was a Qadi of Egypt, a high ranking official and the presiding judge. His education was of the shafi’i school of thought. At the beginning of the fifteenth century Ibn Hajar wrote his famous work "Fatḥu-l-Bari bišarḥi AS-Sahih al-Bukhari" Bukhari, the most important source next to the Qur'an for the Sunnis, since his book allegedly only contains authentic sayings. That is sayings, of which we can be allegedly certain that they were really uttered by the prophet or that the story about the prophet is true.

Now you can see a section of the work on page 9 of Fatḥu-l-Bari, wherein some interesting statements are contained. I will not read out now, you can ask an arab of your trust or else get a translation but I will briefly summarize, where I think that these are truly incredible statements.

First, he wrote "only" 3,000 pages.

Secondly, the reason for his collection is a dream in which he sees the prophet.

Thirdly: Before any writing he washed, so he made wudu, the ritual ablution and prayed two rak’ahs, two units.

Fourthly: From 600,000 sayings he chose just one percent. So, to be exact, he wiped 592 725 sayings and considered the rest to be authentic.

Fifthly, and this is for me actually the most important point: He hasn't even written down all the authentic or Sahih traditions, but left out many of them, because he feared if he would write them all, the book would be very large and very long and too difficult to understand for the people.

In other words, this means that Bukhari has not even written down all authentic sayings, such that we do not know the whole truth. We must be a little more precise first, we have to find out: How can we assess that?

We simply begin with the most basic assumptions: Let's say Bukhari had an extraordinary knowledge of the human nature. That is, he could just go anywhere, meet a person and he knew in no time: Okay this person is reliable, this person is wise this person is sane and has a very good memory. In addition, we also assume, that he could travel very fast. I.e., he did not lose much time. He has his route planned in a way that he really knew, "Okay, if I go here first and then there and then find this person, I will not lose much time. At the same time he also did not have to discuss a long time with the people and the next point, the next important point is also: Bukhari had his classification system, i.e. his methodology, how he judges the whole stuff, already completely thought through, and already perfected it. That means, he no longer had to worry about that.

Let's assume that considering the review of the narrators, the isnaad, and for the review of the content, the so-called Matn and the journey, prayer, ablution etc., that it took him in average one hour to complete everything. If we therefore take 600 000 sayings, then we have 600 000 hours and for 600 000 hours we then have - 1 day has 24 hours - so we have 25 000 days. Now 25,000 days: what does that mean, these are a bunch of numbers. We have to look at it in terms of years. Therefore, we conclude our computation with 68.5 years.

How can one imagine that now? One should think about the fact that he neither could sleep nor could pray, i.e. other prayers, because he was a Muslim, not even fast, not go to the pilgrimage, and just in general couldn't do nothing, i.e. not even study at all and he had to learn Arabic. He was himself not an Arab. That means he wasn't allowed to do all that. He had to only worry about the hadith-writing.

But now it is very interesting to find out that even Bukhari according to the historical tradition only lived 60 years, from 810 to 870. But his entire life is not enough! Well we haven’t even mentioned, that he’s written other books, that he has done other things etc. And this is why it is so incredibly unrealistic, when one speaks of him collecting 600,000 sayings, and selected one percent from these.

Thank you for watching this video and in case you wish to watch more videos on Islamic enlightenment, clarification of misinterpretations and the like, then please subscribe. If you have questions, any comments or suggestions for the upcoming videos, in the near future we're going to produce some videos God willing, then write it down in the comments section below! We are God willing going to answer them.

And remember: Islām, i.e. submission in English, also means reasoning and peaceful devotion. Peace be with you.

Turkish translation

Merhaba ve selam arkadaşlar! Bugün buharinin hadislerinin yazılışını ne kadar gerçekçi olabileceğini sorgulayacağız.

Ortaçağın en önemli (mülüman) bilim adamlarından olan Ibn Hacer el-Askalanî hadis bilimleri konusunda temel oluşturanlardandır. Yani hadis konusundaki sözlerin sıralanmasında, sınıflandırılmasında, değerlendirilmesinde ve isnat zinciri gibi konulardaki uzmanlığı.

Ibn Hacer el-Askalanî 14. yüzyılda yaşadı ve 15. yüzyılda oil mill door. Mısırda kadı idi, yani üst düzeyde hakem heyeti başı devlet memuru idi. Eğitiminde şafiilik etkisi altında idi. 15. yüzyılın başında Ibn Hacer en tanınmış kitabını "fatḥu-l-bārī bišarḥi aṣ-ṣaḥīḥ al-buchārī" yazmıştır. Birçok sünnilerden Kur’an’ın yanında en önemli kaynaklarından kabul edilen sahi söz içerdiğini düşünülen kitaptır. Yani o door sözler ki bunların gerçekten peygamber tarafından söylenildiğini düşünülen veya peygamber hakkındaki bahsedilen hikayenin doğruyu aktardığını düşünülen sözler.

Şimdi Fethul Bari’den bir bölümünü, 9. sayfasından, görüyorsunuz ki bazı enteresan ifadeler içeriyor. Şimdi bunu okumayacağım ama güvendiğiniz arapça bilen birine sorabilirsiniz yada kendiniz tercümelere bakabilirsiniz. Kısaca inanılması zor olduğunu düşündüğüm ifadeleri özetleyeceğim.

Birincisi: Kendisi "sadece" 3000 sayfa yazmıştır.

Ikincisi: Hadisleri toplamanin sebebi rüyasında peygamberi görmesidir.

Üçüncüsü: Her yazdığı hadisten önce abdest alırmış ve iki rekat namaz kılarmış.

Dördüncüsü: 600,000 hadists sadece 1% seçmiştir. Yani, tam anlamıyla 592 725 sözü gerçekdışı bulup geri kalanı sahi olarak kabul etmiştir.

Beşincisi ve bu benim için en önemli nokta: Tüm sahi olarak nitelendirdiği sözleri yazmamış, bir çoğunu kenara atmış çünkü onun düşüncesine göre hepsini yazsaymışıt ış kitabı çok büynış Çıt Çeşkuça çoğunu kenara. Bu demektir ki Buhari kendine brat bile tüm sahi sözleri yazmamıştır. Demekki Buhari’ye brat hadislerin tümümüne sahip bile değiliz.

Biraz detayları göze alalım. Bizim öğrenmeye calışacağımız bunu nasıl değerlendirebiliriz. Basit bir ön kabul ile başlayalım. Diyelim ki Buhari yüksek derecede insan sarrafıydı, yani bir yere geldiğinde çok kısa bir süre içerisinde rastladığı kişinin güvenilir olup olmadığını anlayabiliyordu. Bu kişinin bilgi sahibi olduğu aklı şuru yerinde olduğu ve iyi bir hatırlama yeteneğine sahip olup olmadığını anlayabiliyordu. Bir varsayım daha yapalım: Kendisi çok süratli seyahat yapabildiğini farz edelim. Yani fazla zaman kayıp etmiyordu, seyahatlerini uygun planlıyordu ki biryere gittiğinde araması gerektiği kişiyi çabukca bulup konuşmak için devamındaki bulması gerektiği kişiyi de seyahilat planlar. Buluştugu kişilerle uzunca da tartışmıyordu, bir kişiden öbürükine devam ediyordu.

Başka önemli bir izlenim ise Buhari hadis sınıflandırma metodunu, yani doğruyu bulacak şekilde bir değerlendirme yöntemine sahip idi. Yani tekrar tekrar yeni bir metod bulmasına gerek yoktu. Isnat zincirindeki incelemeler için ve içeriklerle ilgili incelemeler için yani metin dediğimiz şeyler için ve diyelimki yolculuk, abdest, namaz vs. dahil hepsini ortalama bir saat içinde hal edebiliyordu. 600,000 tane hadise bunu yaptığını varsayacak olursak bu 600,000 seeds eder buda 1 günün 24 seeds hesaplayacak olursak 25,000 gün eder. 25,000 gün ne demek? Bu rakamları birde yıl olarak bakalım: Tamamıyla 68.5 sene çıkıyor.

Bunu nasıl değerlendirebiliriz şimdi? Üzerine fikir edilmesine değer bir soru bunun yanı sıra hiç uyumamasıgerektiği farz namazları için kılmaya zamanı kalmayacağını oruçta tutamadığı hacca gidemediği ders çalışıp arap deça öildrenığor. Yani bütün bunları yapması mümkün değildi! Kendisi sadece hadis yazılarıyla ilgilenmiş olması gerekirdi. Gerçekten ilginç olan Buharinin tarih kaynaklarına brat sadece 60 yaşına kadar yaşadığıdır.

Tüm ömrü ama bunları yapmaya yetmeyecek kadardı ve hayatı içinde başka kitaplar yazmış olmasını hiç değerlendirmeye bile almadık. Bunun yanında kendisine birçok başka şeyler yapmış olmasi rivayet ediliyor. Şaşırtıcı olan da bu zaten! 600,000 hadislerin arasından hepsini kendisi seçmiş olmasını varsaymak ve bunlardan yüzde birini ayıklamış olması inanılması mümkün olmamasıdır.

Kendinize zaman ayırıp bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler! İslam dini (teslimiyet) hakkında, yanlış varsayımların düzeltilmesini veya benzer konular gibi daha çok videolar izlemek isterseniz kanalımıza abone olun. Sorularınızı önerilerinizi ve yorumlarınızı gelecekteki çekimlerde değerlendirmeyi düşünüyorum Allah’ın izniyle. Bu nedenden videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın! Değerlendirmede göz önünde bulunduracağım inşallah (Allah’ın izniyle).

Ve unutmayın: İslam, yani Allah’a teslimiyet, akıl ve fedakarlık demektir. Barış üzerimize olsun.

Hello and peace be with you friends! Today we are talking about how unrealistic the story of the Ḥadīṯ record of Buchārī is.

One of the important scholars from the Middle Ages or from the early Middle Ages is Ibn Hajar Al-Asqalānī. It is the basis for the Ḥadīṯ sciences, i.e. the sciences that are concerned with classifying expressions, classifying them, evaluating their content or the chain of narrators and so on and so forth.

Ibn Hajar Al-Asqalani lived in the fourteenth century and died in the fifteenth century. He was a Qāḍī of Egypt, a senior official and the presiding judge. His training was Shafidish shaped. At the beginning of the fifteenth century Ibn Hajar wrote his most famous work "Fatḥu-l-bārī bišarḥi aṣ-ṣaḥīḥ al-buchārī". Buchari is the most important source besides the Koran for the Sunnis because it supposedly only contains authentic sayings. That is, sayings that we can supposedly be sure that they were really uttered as such by the Prophet or that the story about the Prophet is true.

Now you see an excerpt from the work on page 9 of Fatḥu-l-bārī, in which there are certain interesting statements. I am not going to read this out now, you can ask the Arab you trust or get a translation, but I will briefly summarize where I find that these are really unbelievable statements.

First: He wrote "only" 3000 pages.

Second, the reason for his gathering is a dream in which he sees the prophet.

Third: Before each writing, he washed himself, that is, he did wudu, the ritual ablution of prayer, and prayed two rakaʿa, i.e. two units.

Fourth: Out of 600,000 sayings, he chose just one percent. So, to be precise, he sifted out 592,725 phrases and considered the rest to be authentic.

Fifthly, and that is actually the most important point for me: He did not even write down all the authentic or ṣaḥīḥ traditions, but left out more, because he feared if he wrote them all down that the book would be very big and very long and for people are way too difficult to understand.

In other words, it means that Buchari did not even write down all of the authentic traditions so that we do not know the whole truth. We have to be a bit more specific first, so we have to find out a bit like this: How can we even evaluate this?

Let's start with the simplest assumptions: Let's say Buchari had an extraordinary knowledge of human nature. That means, he could just go there, meet person and he knew in a very short time: Okay, this person is reliable, this person is wise, this person is sane and has a very good memory. In addition, we also assume that he was able to travel very quickly. That means he didn't lose a lot of time. He planned his route in such a way that he really knew, “Okay, if I go here first and then look there and then look for that person, then I won't lose that much time. At the same time, he did not have long discussions with the people and the next point, the next important point is also: Buchārī had already perfected his Ḥadīṯ classification, i.e. his method of really examining all things completely. That means he didn't have to worry about it anymore.

Let us assume that for checking the chain of narration, i.e. the Isnād, and for checking the content, the so-called Matn and traveling, praying, ablution, etc. etc., he did all of this on average within an hour done. So if we now take 600,000 sayings, we have 600,000 hours and at 600,000 hours we have converted - 1 day has 24 hours - we have 25,000 days. Now 25,000 days, what does that mean, so these are some numbers. We'll have to look at it in years. That is why we arrive at 68.5 years in the calculation.

How can you imagine that now? One should think about the fact that he was not allowed to sleep or pray, i.e. other prayers, because he was a Muslim, so he was not fasting, not making a pilgrimage, doing nothing else, including studying and he had to learn Arabic. He wasn't an Arab himself. That means he couldn't do any of that. He only had to worry about the Ḥadīṯ transcript.

Now it is very interesting to find out that, according to historical tradition, Buchari himself only lived 60 years: from 810 to 870. But his entire life is not enough, and we have not even mentioned that he should have written other books that he did other things, etc., etc. And that's why it is so unbelievably unrealistic to say that he has collected no less than 600,000 sayings and sorted out one percent from them.

Thank you for watching the video and if you would like more videos about Islamic enlightenment, clarification of misinterpretations and the like, then subscribe to the channel and if you have any questions, comments or suggestions for the next videos, we will be in the near future produce some videos if God willing, then write it down in the comments! God willing, we will go into it.

And remember: Islam, i.e. godly devotion in German, means reason and devotion. Peace be with you.